Γιάννης Κυριαζής

Η σχολή προσφέρει ένα ανετο και φιλικό περιβαλλον.Το προσωπικό σε προετοιμάζει επαρκώς όχι μόνο για την εξέταση, αλλά με best practices που καλύπτουν γνώσεις πέρα από την προκαθορισμένη ύλη προσπαθώντας έτσι να μυήσουν τους φοιτητές τους στην επαγγελματική τους ζωή.Συνοψίζοντας, να προσθέσω πως ο εξοπλισμός του τμήματος είναι σύγχρονος, κάνοντας όλη την διαδικασία πιο εύκολη και ευχάριστη για τον φοιτητή .Προσωπικά , τα μαθήματα τα ξεκίνησα για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Μετα το πέρας των μαθημάτων απέκτησα μεγαλύτερη κατανόηση για τον κλάδο των δικτύων ,χάρη στο περιεχόμενο της διδακτέας ύλης αλλά και χάρη στον καθηγητή .Τα μαθήματα διαδραματίστηκαν με πληθώρα βοηθημάτων όπως εκπαιδευτικά βιντεο, δια δραστικούς πίνακες και εργαλεία εξομοίωσης δικτύων (Packet Tracer ,GNS3) γεγονός που έδωσε στην διδασκαλία ένα πιο άμεσο και κατανοητό χαρακτήραΑξίζει να αναφέρω, πως η σχολή διαθέτει επίσης αριθμό πραγματικού δικτυακού εξοπλισμού ο οποίος χρησιμοποιείται σε μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς.

vas_conneΓιάννης Κυριαζής