Χρήστος Πάντζη

Τα μαθήματα ήταν εξαιρετικά για τον λόγο ότι έγινε σε πολύ βάθος ανάλυση ότι κάναμε. Ο καθηγητής ήταν πολύ έμπειρος μηχανικός και πολύ μεταδοτικός καθηγητής ο οποίος μας βοήθησε να κατανοήσουμε πολύ καλά τον κόσμο των δικτύων.Με τόσο troubleshooting που κάναμε στην σχολή με βοήθησαν να αντιλαμβάνομαι άμεσα από που προέρχεται κάποιο πρόβλημα στο δίκτυο της δουλειάς μου και να το λύνω αμεσα χωρίς downtime. Μου άρεσε πάρα πολύ ο χώρος μάθησης. Ο τρόπος που γινόταν το μάθημα, χωρίς πίεση, με τα σωστά διαλείμματα και το ποσό ο καθηγητής με πάθος έκανε την δουλειά του και μας το μετέδιδε στο 100%.

vas_conneΧρήστος Πάντζη