Γεράσιμος Καλογήρας

Ο Γεράσιμος Καλογήρας είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΤΕΙ Πειραιά. Έχει 7 χρόνια εμπειρία σαν system και network engineer . Έχει πιστοποίηση CCNA και CCNA Instructor και έχει επαγγελματική εμπειρία σε πολυεθνικό εταιρικό περιβάλλον εργασίας υλοποιώντας περίπλοκες εγκαταστάσεις δικτύων και συστημάτων. Στην Connectivity έχει υπό την εποπτεία του όλα τα εργαστήρια on premises και on cloud.

vas_conneΓεράσιμος Καλογήρας