Μαθήματα

CISCO CCNP Enterprise

Μαθήματα προετοιμασίας για την επαγγελματική πιστοποίηση της Cisco CCNP Routing & Switching που οδηγούν στην απόκτηση της διεθνώς αναγνωρισμένης επαγγελματικής πιστοποίησης CCNP Routing & Switchig και σε μια επιτυχημένη καριέρα μηχανικού δικτύων.

CISCO CCNA Routing & Switching

Μαθήματα προετοιμασίας για την επαγγελματική πιστοποίηση της Cisco CCNA Routing & Switching που οδηγούν στην απόκτηση της διεθνώς αναγνωρισμένης επαγγελματικής πιστοποίησης CCNA Routing & Switching και σε μια επιτυχημένη καριέρα μηχανικού δικτύων. Προσφέρεται σε πρωινές και απογευματινές τάξεις.

vas_conneΜαθήματα