CCNP Security Program

CCNP Security Program

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πιο έμπειρους επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι είτε είναι ήδη πιστοποιημένοι είτε βρίσκονται σε γνωστικό επίπεδο της πιστοποίησης CCNA και θέλουν να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση σε πιο σύνθετες τεχνολογίες.

Το νέο πρόγραμμα CCNP Security αφορά εξειδίκευση πάνω στις νέες πλατφόρμες ασφάλειας δικτύων της Cisco. Θα αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες  που αφορούν στην εγκατάσταση, υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων δικτυακών συσκευών όπως routers, firewalls, switches και IPS, διατηρώντας υψηλά επίπεδα ασφαλείας για τις συσκευές και τα δεδομένα.

Οι απαιτήσεις της αγοράς για μηχανικούς ασφάλειάς δικτύων είναι αυξημένη και οι γνώσεις που απαιτούνται είναι εξειδικευμένες.

Τα οφέλη του προγράμματος είναι η απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων στον σχεδιασμό και την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, η απόκτηση εμπειρίας μέσα από την συνεχόμενη ενασχόληση στην ασφάλεια δικτύων και φυσικά η διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση CCNP Security.

Το πρόγραμμα CCNP Enterprise στην Connectivity περιλαμβάνει παράδοση θεωρητικών μαθήματων και εργαστηρίων για πρακτική εξάσκηση που πραγματοποιούνται σε πραγματικό εξοπλισμό Cisco που έχει στην διάθεση του ο κάθε μαθητής.

Η Connectivity παρέχει το πρόγραμμα σπουδών CCNP Security που διαρκεί 240 ώρες, τα τμήματα είναι απογευματινά 2 φορές την εβδομάδα.

Phygital training

Η Connectivity ΙΤ Studies είναι η μοναδική σχολή τεχνικών εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα που παρέχει εκπαιδεύσεις με τη μέθοδο Phygital training, μέθοδος η οποία δεν περιορίζεται από την φυσική ή μη παρουσία του μαθητή. Οι Phygital εκπαιδεύσεις είναι ένας συνδυασμός εκπαιδεύσεων με ψηφιακή ή φυσική παρουσία που παράλληλα δίνει την δυνατότητα χρήσης ψηφιακών ή φυσικών μέσων εκπαίδευσης, εξοπλισμού, εργαστηρίων κλπ.

Στην Connectivity ΙΤ Studies και της μεθόδου Phygital training ο εισηγητής έχοντας φυσική παρουσία στην αίθουσα κάνει παράδοση του σεμιναρίου μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex και κατάλληλου εξοπλισμού μέσα στην αίθουσα. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν είτε με φυσική παρουσία στην αίθουσα, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ή με online παρουσία μέσω του Webex Training Solution και το Webex Room kit.

Οι σπουδαστές, τόσο με φυσική όσο και με online παρουσία, και ο εισηγητής έχουν άμεση οπτική επαφή που έχει ως αποτέλεσμα η εμπειρία της οnline παρακολούθησης να προσομοιώνει με την φυσική παρουσία στην τάξη.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Θεματικές Ενότητες

Η εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση CCNP Security αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο καλύπτει βασικές τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες και το δεύτερο παρέχει εξειδίκευση σε πεδίο της επιλογής σας, ώστε να το προσαρμόσετε στις επαγγελματικές σας ανάγκες.

Η ύλη αποτελείται από  δύο μέρη:

1 – Security Core exam το οποίο είναι υποχρεωτικό

350-701 SCOR Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies

2 – Concentration Exams τα οποία είναι τα παρακάτω

300-710 SNCF Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW)
Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS (SSFIPS)
300-715 SISE Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine
300-720 SESA Securing email with Cisco Security Appliance
300-725 SWSA Securing the Web with Cisco Web Security Appliance
300-730 SVPN Implementing secure solutions with virtual private networks
300-735 SAUTO Implementing Automation for Cisco Security Solutions.

 

Στην Connectivity διδάσκουμε το 300-710 SNCF
Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW)
Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS (SSFIPS)

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να διδάξουμε επιπλέον το

300-715 SISE
Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine

Το Security Core Exam αποτελείται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες

 • Information security concepts
 • Common TCP IP Attacks
 • Common network application attacks
 • Common network attacks
 • Network security technologies
 • VPN Technologies and Cryptography Concepts
 • Software define networking
 • Software define programmability
 • Cisco secure Network access solutions
 • 802.1X authentication
 • Traffic telemetry methods
 • Cisco Stealthwatch enterprise
 • Cisco Stealthwatch cloud
 • Segmentation with cisco ACI
 • Segmentation with cisco ISE
 • Network infrastructure protection
 • Control plane security protocols
 • Data plane security protocols
 • Management plane security protocols
 • Cisco Secure Site-to-Site VPN Solutions
 • Cisco IOS VTI-Based Point-to-Point IPsec VPNs
 • Point-to-Point IPsec VPNs on the Cisco ASA and Cisco Firepower NGFW
 • Cisco Secure Remote Access VPN Solutions
 • Remote Access SSL VPNs on the Cisco ASA and Cisco Firepower NGFW
 • Cloud and common cloud attacks
 • Securing the cloud
 • Cisco umbrella
 • ESA fundamentals
 • WSA fundamentals
 • Endpoint security technologies
 • Cisco AMP for endpoints

To 300-710 SNCF αποτελείτε από τις παρακάτω θεματικές ενότητες.

Chapter 1: Firepower Management Center (FMC)

Chapter 2: Cisco Firepower Management Center (FMC) Configuration

Chapter 3: Firepower Management Center (FMC) Actions

Chapter 4: Licensing & Health Policy

Chapter 5: Chassis Manager

Chapter 6: Firepower Devices

Chapter 7: High Availability

Chapter 8: Objects

Chapter 9: Access Control Policy

Chapter 10: Malware and File Policy

Chapter 11: Firepower Network Discovery

Chapter 12: Intrusion Prevention System (IPS) Policy

Chapter 13: DNS Policy

Chapter 14: Prefilter

Chapter 15: Network Address Translation (NAT)

Chapter 16: Identity Policy

Chapter 17: User Management

Chapter 18: Advanced Network Analysis

 

vas_conneCCNP Security Program