CCNA Collaboration

Το CCNA Collaboration απευθύνεται σε επαγγελματίες με γνώσεις πάνω στις τεχνολογίες των Δικτυών Η/Υ οι οποίοι θέλουν να εξειδικευτούν στις τεχνολογίες μετάδοσης video και φωνής μέσω των ΙP δικτυών (Voice Over IP, Video Over IP)

Το πρόγραμμά περιλαμβάνει παράδοση θεωρητικών μαθήματων και εργαστήρια για πρακτική εξάσκηση που πραγματοποιούνται σε πραγματικό εξοπλισμό Cisco που έχει στην διάθεση του ο κάθε μαθητής.

Τα μαθήματα παραδίδονται από πιστοποιημένους cisco instructors με πολύχρονη εμπειρία πάνω στις συγκεκριμένες τεχνολογίες.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 130 ώρες, τα τμήματα είναι απογευματινά 2 φορές την εβδομάδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ CCNA COLLABORATION

Τα δίκτυα πληροφορικής εξαπλώνονται όλο και πιο πολύ στον κόσμο και το εξειδικευμένο προσωπικό που τα διαχειρίζεται είναι απαραίτητο. Γίνε κι εσύ ένας επιτυχημένος μηχανικός σε voice και video over IP και κάνε καριέρα σε έναν ανερχόμενο τομέα που προσφέρει μεγάλες οικονομικές απολαβές.

Η επαγγελματική πιστοποίηση Μηχανικών Δικτύων Cisco CCNA Collaboration αποτελεί την εξειδίκευση  πάνω σε τεχνολογίες οι οποίες αφορούν τηλεφωνία,voice/video over IP , integrates με άλλες τεχνολογίες wireless,mobile κ.α.. Είναι ένας τομέας ο οποίος ήδη έχει μεγάλη ανάγκη από εξειδικευμένους επαγγελματίες οι οποίοι λόγο των γνώσεων τους είναι σε θέση να δώσουν λύσεις σε περίπλοκα συνδυαστικά προβλήματα πάνω στις τεχνολογίες voice/video. Η πιστοποίηση εξασφαλίζει αυτόματη αναγνώριση των προσόντων σας σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και σας δίνουν την δυνατότητα να εργαστείτε παντού σε όλο τον κόσμο.

Οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν την πιστοποίηση μετά από εξετάσεις μετά το τέλος των μαθημάτων, σε ειδικά πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο (Pearson VUE Authorized Testing Centers).

To CCNA Collaboration αποτελείτε από 2 πιστοποιήσεις.

Implementing Cisco Collaboration Devices (210-060)

Implementing Cisco Video Network Devices (210-065)

Oι θεματικές ενότητες του CCNA Collaboration είναι οι παρακάτω:

Implementing Cisco Collaboration Devices (210-060)

 • 1.1 Describe the Cisco Unified Communications components and their functions
 • 1.2 Describe call signaling and media flows
 • 1.3 Describe quality implications of a VoIP network
 • 2.1 Describe user creation options for Cisco Unified Communications Manager and Cisco Unified Communications Manager Express
 • 2.2 Create or modify user accounts for Cisco Unified Communications Manager
 • 2.3 Create or modify user accounts for Cisco Unified Communications Manager Express using the GUI
 • 2.4 Create or modify endpoints for Cisco Unified Communications Manager
 • 2.5 Create or modify endpoints for Cisco Unified Communications Manager Express using the GUI
 • 2.6 Describe how calling privileges function and how calling privileges impact system features
 • 2.7 Create or modify directory numbers
 • 2.8 Enable user features and related calling privileges for extension mobility, call coverage, intercom, native presence, and unified mobility remote  destination configuration
 • 2.9 Enable end users for Cisco Unified IM and Presence
 • 2.10 Verify user features are operational
 • 3.1 Describe user creation options for voice messaging
 • 3.2 Create or modify user accounts for Cisco Unity Connection
 • 3.3 Describe Cisco Unified IM and Presence
 • 3.4 Configure Cisco Unified IM and Presence
 • 4.1 Generate CDR and CMR reports
 • 4.2 Generate capacity reports
 • 4.3 Generate usage reports
 • 4.4 Generate RTMT reports to monitor system activities
 • 4.5 Monitor voicemail usage
 • 4.6 Remove unassigned directory numbers
 • 4.7 Perform manual system backup
 • 5.1 Verify PSTN connectivity
 • 5.2 Define fault domains using information gathered from end user
 • 5.3 Troubleshoot endpoint issues
 • 5.4 Identify voicemail issues and resolve issues related to user mailboxes
 • 5.5 Describe causes and symptoms of call quality issues
 • 5.6 Reset single devices
 • 5.7 Describe how to use phone applications

Implementing Cisco Video Network Devices (210-065)

1.1 Describe the functional components of video solutions

 • 1.1.a Provisioning and scheduling Management
 • 1.1.b Video compositing
 • 1.1.c Streaming video
 • 1.1.d Recording and storage
 • 1.1.e Media players
 • 1.1.f Media convergence
 • 1.1.g Media managements
 • 1.1.h Video convergence

2.1 Describe video product models

 • 2.1.a Mobile devices
 • 2.1.b Desktop systems
 • 2.1.c Multi-purpose systems
 • 2.1.d Surveillance cameras and encoders
 • 2.1.e Immersive systems
 • 2.1.f Peripherals and add-ons
 • 2.1.g Cabling connections
 • 2.1.h Digital media players

2.2 Describe environment recommendations

 • 2.2.a Room lighting recommendations
 • 2.2.b Room acoustics recommendations
 • 2.2.c Room power recommendations
 • 2.2.d Room HVAC recommendations
 • 2.2.e Room materials (windows, floor material, wall material, etc.)
 • 2.2.f Room size and background wall
 • 2.2.g Viewing distance
 • 2.2.h Physical security recommendations

2.3 Implement desktop endpoints and surveillance cameras

 • 2.3.a Network settings
 • 2.3.b GUI interface and CLI
 • 2.3.c Control plane
 • 2.3.d Cables
 • 2.3.e Test call
 • 2.3.f User acceptance test
 • 2.3.g Microphone calibration
 • 2.3.h Camera calibration
 • 2.3.i Media playback on PCs

2.4 Describe features and functions

 • 2.4.a Auto collaboration
 • 2.4.b MCU capabilities versus TelePresence Server
 • 2.4.c Audio add in
 • 2.4.d PIP
 • 2.4.e FECC
 • 2.4.f Resolution setting
 • 2.4.g Multi way vs multi-site

3.1 Describe troubleshooting methodologies

3.2 Identify endpoint issues

 • 3.2.a Cabling
 • 3.2.b Peripherals
 • 3.2.c Network connectivity
 • 3.2.d Registration
 • 3.2.e Call setup
 • 3.2.f Media quality
 • 3.2.g Mid call feature issues

3.3 Collecting system information

 • 3.3.a Logs
 • 3.3.b Status

3.4 Manage configuration

 • 3.4.a Backups
 • 3.4.b Restore
 • 3.4.c Reset to defaults
 • 3.4.d Password recovery

3.5 Implement key CLI commands

3.6 Monitor events and alerts

4.1 Describe multi-point control units

4.2 Describe conferencing features

 • 4.2.a Switching and layout options
 • 4.2.b Cascading
 • 4.2.c Conferencing add-ons

4.3 Describe scheduling vs adhoc vs on demand features

vas_conneCCNA Collaboration