Αρχική

Ανακαλύψτε τα προγράμματα

Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας ώστε να σας βοηθήσουν να αναπτυχθείτε επαγγελματικά. Πραγματοποιούνται από έμπειρους καθηγητές με πολύχρονη εμπειρία ως μηχανικοί δικτύων και εκπαιδευτές.

Tailor made courses

Επενδύστε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ομάδας σας με εκπαιδεύσεις σχεδιασμένες σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Virtual labs απ’ όπου κι αν βρίσκεστε!

Επιλέξτε παρακολούθηση των εκπαιδεύσεων σας είτε με ψηφιακή παρουσία όπου πραγματοποιούνται με χρήση virtual labs ή με συνδυασμό φυσικής και ηλεκτρονικής παρουσίας. Η εμπειρία της εκπαίδευσης είναι η ίδια και ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τον τρόπο παρακολούθησης.

With the help of our partners, we bring technology skills to the masses.

With the help of our partners, we bring technology skills to the masses.

Powered by